Koszyk:

pusty - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

Konkurs z okazji 7 urodzin Bazylii


Weź udział w konkursie!

Pokaż, że jesteś eko

 i wygraj 1 z 2 zestawów produktów z nowej kolekcji Pure marki Typhoon!

 

Konkurs przebiega na Instagram'ie. Weź udział!

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.


KONKURS 
"#PURETYPHOON"

 

Konkurs trwa od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
                
 

 

 

 

Regulamin Konkursu
(dalej „Regulamin”) 

I.  Organizator:

Organizatorem Konkursu prowadzonego pod nazwą „#PURETYPHOON” jest sklep internetowy Bazylia.pl
z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 23C, 31-574 Kraków.

II.  Zadanie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest udostępnienie własnego zdjęcia na Instagramie, które przedstawia w jaki sposób uczestnik konkursu wspiera ochronę środowiska, czyli "jest eko". Zdjęcie musi zostać udostępnione na profilu osoby biorącej udział w konkursie. Musi zawierać w opisie hashtag konkursowy #puretyphoon. Na zdjęciu należy również oznaczyć profil Organizatora @Bazyliapl.


III.  Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i ma charakter otwarty.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Konkurs trwa od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r. do godziny 23:59.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do godziny 20:00 dnia 03.04.2020 r.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez podanie nazwiska zwycięzcy na profilach sklepu Bazylia.pl na Facebooku oraz Instagramie.

6. Instagramowy profil uczestnika konkursu musi być publiczny.

7.  Tylko jedno zdjęcie udostępnione przez użytkownika i spełniające warunki konkusu będzie uznawane jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie. Jeżeli uczestnik udostępni więcej zdjęć tylko to udostępnione jako pierwsze będzie brane przez Jury pod uwagę.

8. Zgłoszenie niespełniające wymogów regulaminu lub naruszające kulturę i godność osobistą osób trzecich nie będą podlegały ocenie.

9. Każdy uczestnik, który weźmie udział w konkursie - udostępni na swoim profilu zdjęcie spełniające wymogi konkursu - oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem.

10. Uczestnik może wziąć udział w konkursie publikując zdjęcie wyłącznie na własnym, prywatnym koncie na Instagramie. 

11. Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego komentarza przenoszone, na Organizatora na podstawie Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

12. Uczestnik zezwala na publikowanie i udostępnianie zgłoszenia Uczestnika.

13. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

 

 

IV. Nagrody konkursowe:

1. 

W konkursie zostaną przyznane 2 nagrody, po 1 dla 2 uczestników. Nagrodami są wybrane przez Organizatora produkty marki Typhoon, które zostały opublikowane w  poście informującym
o konkursie na Facebooku i Instagrame. Są to: 

I nagroda konkursowa:

1. Zestaw Stay Wild Pure Typhoon 
1401.855    https://bazylia.pl/butelka-termiczna-500-ml-stay-wild-pure-typhoon.html  
1401.866    https://bazylia.pl/lunchbox-stay-wild-pure-typhoon.html  
1401.860    https://bazylia.pl/butelka-szklana-600-ml-stay-wild-pure-typhoon.html  
1401.869     https://bazylia.pl/kubek-podrozny-380-ml-stay-wild-pure-typhoon.html   

II nagroda konkursowa:

2. Zestaw Active 
1401.856     https://bazylia.pl/butelka-termiczna-500-ml-active-pure-typhoon.html  
1401.865    https://bazylia.pl/lunchbox-active-pure-typhoon.html 
1401.861     https://bazylia.pl/butelka-szklana-600-ml-active-pure-typhoon.html 
1401.858    https://bazylia.pl/kubek-podrozny-380-ml-active-pure-typhoon.html  

I i II nagroda konkursowa są równoznaczne.

Dokładna specyfikacja nagród dostępna jest u Organizatora. Nagrody mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku zaisnienia takiej sytuacji, Zwycięzca zostanie niezwłocznie poinformowany.
Finalna wartość nagród nie ulegnie zmianie. 


V. Ocena zgłoszeń:

1. Oceny zgłoszeń konkursowych (udostępnionych zdjęć) dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury będzie zwracało uwagę na kreatywność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań konkursowych.

3. Autor najciekawszego zgłoszenia otrzyma nagrodę. 


VI.  Nagrody konkursowe:

1. Jury przyzna 2 nagrody konkursowe dla 2 uczestników, po 1 dla każdego.

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca jest zobowiązany do kontaktu: przesłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@bazylia.pl (w czasie do 3 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia wyników). W przypadku braku kontaktu, jury wybierze kolejnego zwycięzcę.

4. Nagrody zostaną wysłane na adresy korespondencyjne podane przez Zwycięzców. Koszty wysyłki leżą po stronie Organizatora.

5. Brak możliwości wymiany produktu na równowartość pieniężną. Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.


VII.  REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@bazylia.pl, wpisując w tytule wiadomości Konkurs urodzinowy "#puretyphoon",  przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis ze zdjęciem i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadoości mailowej lub listu poleconego nadanego na adres mailowy lub korespondencyjny podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem drogą mailową, na adres: kontakt@bazylia.pl. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.


VIII. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

2. Konkurs prowadzony jest na podstawie powyższego Regulaminu. W kwestiach nieokreślonych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Celem konkursu jest budowanie wizerunku sklepu internetowego www.bazylia.pl oraz promocja produktów marki Curver, której Organizator jest sprzedawcą.

4. Udział w Konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na podanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu na potrzeby realizacji Konkursu. Powyższa dotyczy również udostępnionego przez uczestnika zdjęcia konkursowego. Dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu i wysyłki nagrody. 

5. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

 

6. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu Organizatora na stronie portalu Instagram. Dostępny będzie także na profilu Organizatora na Facebooku.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2020 r., w momencie opublikowania wydarzenia informującego o konkursie na profilach Organizatora na stronach portali: Facebook i Instagram.

8. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwisy Facebook i Instagram. Dołączając do Konkursu, Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook lub Instagram. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

 

 

Bądź na bieżąco z naszą ofertą i otrzymaj 5% RABATU NA WSZYSTKO

Zapoznaj się z polityką prywatności

  • TrustedShops
  • Opineo
  • Gazela