Doceniamy naszych Klientów!
Do 10 GRUDNIA zrób u nas zamówienie na dowolną kwotę. 12 grudnia nagrodzimy Cię UNIKATOWYM RABATEM na kolejne zakupy!

 

Opinie i Recenzje o Bazylia.pl

100% klientów nas poleca!

Dziekujemy za Wasze zaufanie.

 

Zobacz, co o nas mówią :)

 

 

• Opinie z OPINEO.

 

 

 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OPINII W SKLEPIE BAZYLIA.PL

 

1. Sprzedawca udostępnia Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Produktach na Stronie internetowej Sklepu i/lub w zewnętrznych serwisach zewnętrznych: Opineo, TrustedShops, Google, Facebook.

2. Zamieszczanie opinii przez Kupującego podlega niniejszym zasadom. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać ponadto własne zasady zamieszczania i weryfikacji opinii zamieszczanych przez Kupujących.

3. Kupujący może zamieścić opinię w każdym czasie. Sprzedawca nie przesyła do Kupujących korespondencji lub notyfikacji z prośbami ani zachętami do zamieszczania opinii. Sprzedawca zastrzega, że niektóre serwisy zewnętrzne mogą wysyłać do Kupujących prośby o zamieszczenie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonaniu zakupu Produktów przez Kupujących.

4. Zamieszczenie opinii przez Kupującego na Stronie internetowej Sklepu wymaga uprzedniego zalogowania do Konta klienta. Przy dodawaniu opinii moduł Sklepu automatycznie sprawdza, czy Kupujący kiedykolwiek kupił dany Produkt. W przypadku pozytywnej weryfikacji opinia zostaje dodana na Stronie internetowej Sklepu. Jeżeli system nie potwierdzi istnienia informacji o zakupie danego Produktu, Kupującemu zostanie wyświetlony stosowny komunikat informujący, że opinia może być dodana jedynie po zakupie Produktu.

5. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanych opinii.

6. Zamieszczając opinie na Stronie internetowej Sklepu Kupujący:

6.1. oświadcza w stosunku do treści opinii, że posiada wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne oraz niezbędne upoważnienia dotyczące pól eksploatacji pozwalające, zgodnie z prawem, na udzielenie Sprzedawcy licencji w zakresie określonym poniżej, a opinia Kupującego nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich, zaś jej udostępnienie na Stronie internetowej Sklepu i wykorzystane zgodnie z poniższą licencją nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

6.2. udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie (wieczystej), nieodpłatnej licencji na utrwalanie, przechowywanie i rozpowszechnianie opinii Kupującego lub jej części na terytorium całego świata za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do opinie Użytkownika w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Powyższa licencja pozostaje w mocy pomimo usunięcia Konta klienta.

7. Opinie Kupującego nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz zawierających materiały niezgodne z prawem.

8. Niedozwolone jest zamieszczanie w treści opinii materiałów reklamowych lub mających cel marketingowy (w tym zawierających tzw. lokowanie produktu lub usługi), linków do stron internetowych, a także informacji mających charakter manipulacji oraz tzw. fake news.

9. Sprzedawca nie usuwa i nie cenzuruje w inny sposób opinii wyłącznie z uwagi na ich negatywny charakter. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do prowadzenia moderacji (w ty za pomocą automatycznych systemów), odmowy publikacji lub usunięcia opublikowanej opinii Kupującego, jeżeli w ocenie Sprzedawcy jest niezgodna z niniejszymi wymaganiami lub z przepisami prawa.